Openbare Ruimte Vosbergen vastgesteld


Het college van B&W Overbetuwe heeft op 20 juni 2017 de Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden vastgesteld. Die vaststelling is nodig om omgevingsvergunningen die niet passen binnen het vastgestelde bestemmingsplan wel te kunnen verlenen. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘kruimelgevallen’ regeling zoals opgenomen in de wet Ruimtelijke ordening.

In het verlengde hiervan is de geplande verlenging van de bestaande straat Vosbergen als openbare ruimte benoemd. Dat is nodig om in te dienen bouwplannen te kunnen registreren bij o.a. ruimtelijkeplannen.nl.

Hierna kan dus een omgevingsvergunning voor de tijdelijke woningen in behandeling worden genomen.

28 juni 2017, publicatie in 'De Betuwe' (huis aan huis krant)
28 juni 2017, publicatie in ‘De Betuwe’ (huis aan huis krant)

Geef een antwoord