Aanvraag omgevingsvergunning 20 woningen ingediend


Op 12 juli 2017 heeft de gemeente Overbetuwe de eerste stap gezet voor het realiseren van haar plannen op de Vinkenhof door het publiceren van een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van twintig tijdelijke woningen in Elst.

Als locatie wordt genoemd sectie M, perceelnummer 1484 in de gemeente Elst. Dit betreft een deel van de Vinkenhof, ook bekend als Elsterveld, een deel van het zogenaamde buitengebied in de gemeente Overbetuwe. Dit is gebied buiten de bebouwde kom met agrarische bestemming – open en groene ruimte rondom de bebouwing van Elst.

Om dit te kunnen realiseren is in de raadsvergadering van 20 juni 2017 is een stukje openbare ruimte benoemd in het verlengde van de straat Vosbergen. Hierdoor is het mogelijk geworden om in dit buitengebied met agrarische bestemming alsnog twintig tijdelijke woningen te plannen. De publicatiedatum van 12 juli is echter wel vijf weken nadat de aanvraag is ingediend. De aanvraag dateert namelijk van 9 juni. Het lijkt erop dat de gemeente inmiddels haast heeft gekregen.

Het actiecomité Behoud Vinkenhof zal uiteraard passende stappen ondernemen.

 

 

Geef een antwoord