Opnieuw uitstel omgevingsvergunning


In De Betuwe van 27 september 2017 is de volgende publicatie verschenen:

We signaleren dat de wet niet voorziet in een verlengde verlenging zoals hier gepubliceerd. De beslistermijn van 8 weken na indiening mag slechts eenmalig met 6 weken worden verlengd. Die laatste termijn was begin september 2017 verstreken.

We zijn niet bekend met een verzoek om aanvullende gegevens. Vanaf een dergelijk verzoek wordt de beslistermijn namelijk opgeschort tot die stukken er zijn. Er is ons dus geen reden bekend voor deze tweede verlenging.

Omdat het indienen van de aanvraag is gepubliceerd moeten we uitgaan van de Reguliere procedure. Bij de uitgebreide procedure wordt namelijk een Ontwerpbesluit als eerste gepubliceerd, en niet de ontvangen aanvraag.

Geef een antwoord