Tijdelijke woningen spoedzoekers en statushouders

Voor realisatie van tijdelijke woningen is geen instemming van de gemeenteraad nodig. Na maximaal 10 jaar moet de locatie zijn hersteld in de oorspronkelijke staat.

Instemming van de gemeenteraad is wel nodig voor aanvullende financiering met publieke middelen, in dit geval € 12.115,- per woning. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan, terwijl geen rekening lijkt te zijn gehouden in de begroting van dit project met de kosten voor het terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Het is volstrekt onduidelijk wie dat dan gaat betalen. Wat als de gemeenteraad dan geen geld beschikbaar stelt?

Daarbij is een opvallend groot perceel (ca. 3.750 m²) gedacht voor 20 tijdelijke micro-woningen met een woonoppervlakte van 30-35 m² elk. Dat laatste staat niet in de stukken, maar wel in andere publicaties. Dat is bijna 200 m² grond per woning, een bebouwingsdichtheid van 53 woningen per hectare. In Westeraam en de naastgelegen wijk is dat het dubbele, terwijl dat ook nog eens veel grotere woningen zijn.

Enquête

Uit de enquête van het Wijkplatform Elst-Zuid blijkt overduidelijk dat de buurt tegen realisatie van tijdelijke woningen op deze locatie is. Niemand heeft aangegeven dat zij tegen tijdelijke woningen zijn, ook niet voor statushouders. Velen gaven aan dat er voldoende binnenstedelijke gebieden zijn waar die woningen kunnen worden gerealiseerd. Ook de oppositie in de gemeenteraad gaf dat expliciet aan. Waarom wethouder Van Baal op dit verzet in de raadsvergadering van 14 maart 2017 antwoordde met: ‘schaam jullie’, is voor ons buurtbewoners onbegrijpelijk.

Forum Tijdelijke woningen

Via een besloten Forum verzamelen we argumenten voor de zienswijze die we na openbaarmaking van de omgevingsvergunning voor de bouw van de tijdelijke woningen, binnen 6 weken na die publicatie moeten indienen.